Hoe werkt het Transformatiespel?


In de loop van het spel bewegen de spelers zich door vier niveaus.

Ze beginnen op het fysieke niveau waar het onder meer gaat om materie, geld gezondheid. Daarna komen ze achtereenvolgens op het emotionele het mentale en het spirituele niveau.

Bij dat laatste gaat het om zingeving en inspiratie. Het spel wordt gespeeld door 1 tot 6 spelers bij voorkeur met een of twee begeleiders.

De begeleider faciliteert het spelverloop en stelt verhelderende vragen. Met van korte meditaties zorgt de spelleider voor een respectvolle en veilige energie. De spelleider stuurt niet, maar ondersteunent en stimuleert. Op het spelbord bewandelen de spelers het eigen levenspad.

Hierop komen zij direct of op symbolische wijze van alles tegen:

  • verwerven van inzicht,
  • gebruik van vrije wil of intuÔtie,
  • in een depressie raken en daar weer uitkomen,
  • verwerken van pijn,
  • omgaan met belemmeringen,
  • ontdekken van kwaliteiten enzovoorts.


De kaartjes die je trekt als je op bepaalde velden van het speelbord komt, sturen dit proces. Deze kaartjes verhelderen, moedigen aan en confronteren, alles in relatie tot het speldoel van iedere speler. Het spel prikkelt de creativiteit en stimuleert het samen delen. De directe communicatie en de voortvarende interactie belichten dan het speldoel van vele kanten.

KortomÖ

Het Transformatiespel is een diepgaande en intieme belevenis. Tegelijkertijd blijft het een spel, met alle lichtheid, speelsheid en afwisseling van dien. In deze context creŽer je samen een sfeer van openheid en vertrouwen.

Er is een Groepsversie en een speciaal spel als raamwerk voor cultuurverandering (Frameworks for Change)