FRAMEWORKS FOR CHANGE ®

Een raamwerk voor cultuurverandering

Voordat we het spel “ FrameWorks for Change “ gaan spelen houden we een uitgebreide intake om te bezien of de randvoorwaarden voor dit spel wel zijn ingevuld. De facilitators van het spel voeren deze toets uit.

"FrameWorks for Change" biedt individuen en organisaties een raamwerk voor verandering.

Het succes van een onderneming, het omgaan met veranderingen, is afhankelijk van ieder individuele medewerker en de samenwerkingskwaliteit van het team. De structuur van het raamwerk is hierop gebaseerd.

"FrameWorks for Change" brengt onderliggende attitudes en verwachtingen spelenderwijs op tafel.

Deze attitudes en verwachtingen helpen de visie van de organisatie te realiseren of zijn juist belemmerend in het veranderingsproces dat de organisatie nastreeft.

Iedere deelnemer geeft zichzelf feedback over de eigen blokkades of stimulantia en ontdekt vervolgens praktische wegen om te komen tot nieuw functioneren. Je krijgt hierbij inzicht in je blokkades, verborgen agenda's, visies, verwachtingen en wensen.
De deelnemers verlaten de training met commitment en enthousiasme voor de volgende stappen; de basis om op een betrokken, inspirerende en stimulerende manier met veranderingen om te gaan.

"FrameWorks for Change" is een wezenlijke stap op weg naar een lerende organisatie.

De deelnemers beginnen met het schrijven van doelen die de groeipotentie van hun team aangeven.
Het proces maakt vervolgens patronen op individueel-, team-, organisatie-, en globelniveau zichtbaar, die het bereiken van de teamdoelen en het realiseren van de visie bevorderen of ondermijnen.

De sleutelfuncties van FrameWorks for Change ® zijn:

Helderheid
Legt grijze gebieden en onuitgesproken verwachtingen bloot die volledige samenwerking blokkeren.
Biedt waardevolle inzichten over de organisatiecultuur.
Zorgt voor een duidelijk inzicht in hoe nog efficiënter kan worden samengewerkt.

Diagnose
Legt de vinger op de onderliggende oorzaken van problemen.

Betrokkenheid
Laat zien hoe persoonlijke betrokkenheid doorwerkt in de dynamiek van het team.
Brengt de complexe en delicate matrix van relaties in kaart.
Maakt de (latente) macht en afhankelijkheid in functionele relaties zichtbaar.

Transformatie
Laat exact zien hoe 'mindsets' en 'beliefs' resultaten beïnvloeden.
Bevordert de gevoeligheid voor verschillende perspectieven.
Geeft een handvat voor weloverwogen probleemoplossing.
Bekrachtigt persoonlijke transformatie.
Bevordert een continue lerende organisatie.

Katalysator
Versnelt veranderingen.
Biedt onmiddellijke en accurate feedback.
Is een katalysator voor de ontwikkeling en toepassing van nieuwe actieplannen.
Verwijdert de barrière voor succesvol teamwork.

Empowerment
Geeft de strategie aan die de mensen aanmoedigt mee te denken met oplossingen.
Biedt professionele individuele coaching.
Stimuleert de ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten en verantwoordelijkheid.
Laat de best mogelijke oplossingen zien.
Stimuleert de wil om als team met veranderingen om te gaan.

Spirit
Blaast nieuw leven in.
Geeft nieuwe perspectieven.
Revitaliseert de spirit van de organisatie.
Stimuleert het gebruik van intuïtie en creativiteit.
Laat de onderlinge verbondenheid zien.

Resultaten:
Een nieuwe kijk op onproductieve houdingen en gedragingen.
Herkenning van ongebruikte capaciteiten m.b.t. authenticiteit en effectieve communicatie.
Praktische handvatten voor het realiseren van veranderingen.
Een meer realistisch beeld van de dynamiek van een team en een helder begrip van waar en hoe ieder individu hierin past.
Een toename van het vermogen om de bereidheid tot samenwerken.
Verkleining van de afstand van de persoonlijke visie in de dagelijkse werkpraktijk en organisatie-visie.
Een helderder werkklimaat dat een ieder ondersteunt in het l everen van kwaliteit.

"FrameWorks for Change" werkt als een feedback systeem en kan in twee vormen gespeeld worden, te weten:
Board (tafel)versie dat we spelen met 6-12 deelnemers, de begeleiding bestaat uit 1 facilitator.
Tile (tegel)versie dat we spelen met groepen van 12-24 deelnemers onder begeleiding van 2 facilitators.

Als toevoeging kunnen we een kroniekschrijver (een verslaglegger) ingehuren die alles wat de deelnemers tijdens het spel zeggen, in een kroniek vastlegt.
Alle begeleiders en facilitators bij het FrameWorks for Change ®   zijn bij Innerlinks opgeleid en geaccrediteerd. Naast FrameWorks for Change hebben wij ook de volgende de volgende spelen in ons programma:

Het Transformatiespel

De groepsversie van het Transformatiespel